Myndighed og leverandør

Metropol2011

Denne undersøgelse handler om, hvordan kommunerne organiserer arbejdet med udsatte børn og unge efter en bestemt styringsmodel – BUM-modellen

Undersøgelsen er en opfølgning på en pilotundersøgelse fra 2009, hvor der ses nærmere på mål, motiver og organisatoriske effekter af en ny organiseringsform. New Public Management er det fremherskende styringsparadigme i dagens kommuner, hvor man ansporet af socialministeriets indsats nu opererer med nye begreber som Bestiller og Udfører.

Implementeringen af BUM-modellen på børne- og ungeområdet har betydning for, hvordan udsatte børn og deres forældre behandles. Modellen rummer gode intentioner, som må stå sin prøve i praksis. Praksis sker, når socialrådgivere og andre professionelle i behandlingsinstitutioner omsætter de ideer og holdninger, der er indlejret i BUM-modellen, til handling i mødet med børn og forældre, og undersøgelsen skal frembringe viden om denne praksis.

Det er en viden, som er vigtigt for professionshøjskolen Metropol og andre professionshøjskoler, der uddanner en række af professionelle, der arbejder med børn og unge. Undersøgelsen ligger således i forlængelse af Metropols prioriteringer, og i de nylige undersøgelser om børnesamtale og kommunikation mellem unge og sagsbehandlere, som Forskningscenter for Socialt Arbejde har færdiggjort i år.


 
Hent publikationen