Menneskehandel i rengøringsbranchen?

Socialstyrelsen2011

En kvalitativ undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark.

At fænomenet menneskehandel eksisterer i Danmark, er i de senere år blevet tydeligt i forbindelse med eksempler på kvinder, der er handlet til prostitution. At der også kan være eksempler på menneskehandel i andre sektorer, er mindre åbenbart. Denne rapport handler om risikoen for og forekomsten af menneskehandel til tvangsarbejde i rengøringssektoren i Danmark.


 
Hent publikationen