Menneskehandel i den grønne sektor?

Socialstyrelsen2011

En undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for migrantarbejdere i landbrug og gartneri i Danmark.

At fænomenet menneskehandel eksisterer i Danmark, er i de senere år blevet tydeligt i forbindelse med eksempler på kvinder, der er handlet til prostitution. At der også kan være eksempler på menneskehandel og tvangsarbejde i andre sektorer, er mindre åbenbart.

Denne rapport fokuserer specifikt på den såkaldte grønne sektor, dvs. landbrug og gartneri. Formålet med rapporten er at afdække, hvorvidt der er tale om menneskehandel, tvangsarbejde eller menneskehandelslignende forhold - blandt en gruppe af migrantarbejdere indenfor denne sektor.  


 
Hent publikationen