Kommunernes beredskab til voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Socialstyrelsen2011

Socialstyrelsen har undersøgt kommunernes beredskab til voksne borgere med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

Formålet med undersøgelsen er:

  • at give en oversigt over kommunernes beredskab over for denne gruppe borgere, herunder at spørge til brug af udvalgte paragraffer i lovgivningen.
  • at beskrive nogle få kommuners indsatser i dybden.

Opsamlende konkluderes det på baggrund af en landsdækkende spørgeskema­undersøgelse, at hver fjerde kommune har en særlig person, enhed eller team, der kan tage sig af henvendelser fra og sager om målgruppen. Flertallet af landets kommuner må derfor formodes at arbejde med disse problemstillinger som en integreret del af det øvrige arbejde med socialt udsatte grupper. Sidstnævnte understøttes af den kvalitative undersøgelse af udvalgte kommunernes indsats til målgruppen.

 

Projektet er udført i foråret 2010 af Socialstyrelsen for Socialministeriet.


 
Hent publikationen