"Jeg er jo den jeg er" - En interviewundersøgelse om ADHD og udsathed

Dorthe Johansen og Henriette Holmskov2011

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projekt Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD. Projektet var forankret i Socialstyrelsen og gennemføres i perioden 2009-2013 for satspuljemidler.

Nærværende rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse, som er udarbejdet specifikt i tilknytning til ADHD-projektets indsatsområde "Udvikling og afprøvning af ADHD opsporingsforløb i tilbud til udsatte området", også kaldet opsporingsprojektet.

Interviewundersøgelsen blandt udsatte voksne med ADHD giver viden om særlige problemstillinger blandt opsporingsprojektets målgruppe og måder, hvorpå målgruppen håndterer deres liv - herunder erfaringer og oplevelser før og efter en diagnose.


 
Hent publikationen