Isbryderprojektet – metodehæfte til fagpersoner, evalueringsrapport og bilag

Socialstyrelsen2011

Projektets overordnede formål var at klæde kommunerne bedre på til at finde de isolerede sindslidende, skabe kontakt til dem og bane vejen til andre sociale og behandlingsmæssige tilbud.

Satspuljepartierne igangsatte i 2007 et fireårigt udviklingsinitiativ, der skulle sætte særlig fokus på isolerede sindslidende, som bor i egen bolig under uacceptable vilkår. Projektet foregik fra 2007 - 2011 og fik navnet Isbryderprojektet. Der var fokus på at bryde isolationen - og derved give borgeren mulighed for at gøre brug af samfundets muligheder.

Det konkrete mål med projektet var at udvikle metoder til arbejdet med målgruppen. Metoderne bliver formidlet i et metodehæfte, hvor det er de isolerede sindslidende i egen bolig, der er omdrejningspunktet - mennesker som på mange måder lever stilfærdigt og ikke tiltrækker sig nogens opmærksomhed.

Ud over metodehæftet er projektets resultater blevet formidlet i en evalueringsrapport udgivet i to dele. Evalueringsrapporten har fokus på:

  • De udviklede metoder
  • Ny viden om målgruppen
  • Resultater af SKP-indsatsen
  • Organisatoriske rammer for projektet og indsatsen generelt

Evalueringsrapporten og bilagene downloades særskilt - se nedenfor.


 
Hent publikationen

 

Evaluering af projekt om isolerede sindslidende (2011)

Bilag til evaluering af projekt om isolerede sindslidende (2011)