Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser

"Signe Bressendorff, Mette Larsen, Anne Blom Corlin &amp2011

Materialet skal styrke kvaliteten i arbejdet med at undersøge og inddrage netværket i forløbet med at forundersøge, godkende og uddanne netværksplejefamilier.

Inspirationsmaterialet formidler de nyeste forskningsresultater, teori og lovgivningen på området. Samtidig giver det en række konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde med de udfordringer og dilemmaer, netværksanbringelser ofte er forbundet med. Inspirationsmaterialet er udviklet i samarbejde med Center for Familiepleje i Københavns Kommune, som gennem en årrække har gjort en systematisk indsats for at styrke anvendelse af netværksanbringelser.


 
Hent publikationen