Husker du - Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre

CAST – Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering2011

Denne pjece beskriver gennemførelsen og resultaterne af en forskningsindsats, der belyser reminiscensmetodens effekter i forhold til beboere på plejecentre, deres pårørende og plejepersonalet. Reminiscensmetoden har i de senere år været meget omtalt og anvendt, men dette er den første systematiske undersøgelse af metodens effekter.