Evaluering af pulje til psykologhjælp - afsluttende evaluering

"Rambøll Management Consulting &amp2011

Evaluering af tilbud om psykologhjælp til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder.

I forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2007 blev der afsat 133,2 mio. kr. over fire år for at skabe øgede muligheder for at tilbyde psykologbehandling i kommunerne. En del af midlerne blev i maj 2007 udmeldt som en ansøgningspulje, hvorfra kommuner og uddannelsesinstitutioner kunne søge om tilskud til at udvikle og etablere tilbud om psykologhjælp til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder. Der er givet tilskud til kommunerettede projekter, som er psykologiske behandlingstilbud til børn og unge, der ikke er i behandling inden for børne- og ungdomspsykiatrien, og projekter på ungdomsuddannelser, der er forebyggende psykologiske behandlingstilbud på ungdomsuddannelserne. En del af formålet med disse projekter er at mindske antallet af børn og unge, som henvises til psykiatrien, samt at forebygge frafald på ungdomsuddannelserne. 


 
Hent publikationen