Evaluering af De Utrolige År - Slutrapport

Rambøll Management Consulting2011

Servicestyrelsen har i perioden 2008-2010 i samarbejde med 13 kommuner afprøvet to evidensbaserede familiebehandlingsprogrammer, hhv. børneprogrammet "Dinosaurusskolen" (DINO) og forældreprogrammet "BASIC".

DINO og BASIC er en del af den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" (DUÅ). DINO har til formål at hjælpe børn med adfærdsvanskeligheder i alderen 4-8 år ved at træne deres sociale færdigheder gennem gruppesamlinger. BASIC henvender sig til forældre til børn i alderen 3-6 år og giver dem råd og vejledning i forhold til deres børn i grupper med op til 12 forældre.

Denne rapport udgør den afsluttende rapport i evalueringen af DUÅ. Rapporten belyser den umiddelbare effekt af deltagelsen i programmet samt den mere langsigtede effekt ved opfølgningen 6-8 måneder efter afslutningen og belyser således også effekternes holdbarhed. Ligeledes belyser rapporten forskelle i kommunernes implementeringsmiljø, samt hvordan disse forhold påvirker fideliteten i programmet.


 
Hent publikationen