Brugen af eget værelse som anbringelsesform

Ankestyrelsen2011

Undersøgelsen bidrager med viden om egne værelser som anbringelsesform, anvendelsen heraf i praksis og bredden af samt variationen mellem kommunernes anvendelse.

Undersøgelsen tegner et billede af, hvilke unge der anbringes på eget værelse, herunder hvilken målgruppe der typisk anbringes i egne værelser samt hvilken støtte, de unge får. Undersøgelsen er foretaget i forbindelse med Barnets Reform og bygger på kommunernes erfaringer og overvejelser om fordele og ulemper ved at benytte eget værelse som anbringelsesform. Den er foretaget på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og suppleret med interview med sagsbehandlere og chefer fra 10 udvalgte kommuner.  


 
Hent publikationen