Bilag - Evaluering af netværksgrupper for forældre til psykisk syge børn og unge

Oxford Research2011

Projektbeskrivelser, der knytter sig til udgivelsen Evaluering af netværksgrupper for forældre til psykisk syge børn og unge.

Formålet med netværksgrupperne er at skabe bedre betingelser i familier med børn eller unge med sindslidelser. Tankegangen er, at forældrene i netværksgrupper både får mulighed for en umiddelbar erfaringsudveksling med de andre forældre og får øget deres viden, redskaber og forståelse for børnenes sygdom og situation. Evalueringen af netværksgrupper viser, at mange forældre til børn og unge med psykiske lidelser har et stort behov for at kunne mødes og spejle sig i hinandens erfaringer.


 
Hent publikationen