Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

Socialstyrelsen2011

Servicestyrelsen har foretaget en evaluering af fire behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold.

Behandlingstilbuddene er Alternativ Til Vold – Roskilde, Dialog Mod Vold, Krisecenter Odenses tilbud til mænd samt Manderådgivningen i Herning Kommune.

Rapporten indeholder en kvantitativ og en kvalitativ analyse af klienternes udbytte af deres behandling. Den beskriver også de fire behandlingstilbuds formål, metoder, erfaringer og organisering. Derudover sammenfatter rapporten en række internationale effektmålinger og skandinaviske undersøgelser af behandling af mænd, der udøver partnervold.


 
Hent publikationen