ADHD - indsatser. En forskningsoversigt

Mogens Nygaard Christoffersen og Ida Hammen2011

Denne forskningsoversigt er resultatet af projekt "Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD" som SFI har gennemført for Socialstyrelsen.

Udover nærværende forskningsoversigt udarbejdes der en kortlægning af eksisterende indsatser over for borgere med ADHD i Danmark. Sidstnævnte udkommer som en særskilt rapport.

En landsdækkende kortlægning af ADHD-området i kommunerne og blandt tilbud til personer med ADHD 


 
Hent publikationen