Årsstatistik 2010 Statistik om centre, der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb

Socialstyrelsen2011

Socialstyrelsen har indsamlet oplysninger om senfølgecentrene, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Rapporten beskriver aktiviteten på senfølgecentrene dvs. omfanget af henvendelser og den psykologiske behandling, der tilbydes voksne med senfølger.

Samtidig beskrives de personer, der har henvendt sig og/eller den psykologiske behandling, herunder hvad der kendetegner de overgreb, de har været udsat for og senfølgerne heraf.

Rapporten omhandler aktiviteter i 2010.


 
Hent publikationen