Verbal dyspraksi - kortlægning af viden på området

Thomas Bo Christensen, Taleinstituttet Region Nordjylland.2010

Rapporten belyser den viden, der findes om børn og
unge med verbal dyspraksi og den indsats som professionelle yder i forhold til denne målgruppe.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af national og international evidensbaseret viden, der findes om verbal dyspraksi og de indsatser der ydes. Desuden er der foretaget en kortlægning af den nationale erfarings- og personbårne viden der er om børn og unge med verbal dyspraksi og de indsatser der ydes.

Rapporten beskriver bl.a. at der ud fra den inkluderende litteratur ikke er entydige retningslinjer eller enighed om samlede metodikker i forhold til udredningen af børn og unge med formodet verbal dyspraksi. Endvidere indikerer den inkluderede litteratur, at det ikke er muligt at sige noget entydigt om effektiviteten af interventionstiltag i forhold til børn og unge med verbal dyspraksi. 

ISBN: 978-87-92567-65-9


 
Hent publikationen

 

Verbal dyspraksi - bilag til rapport