Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår. Afrapportering

Deloitte2010

Rapporten er en sammenfatning af resultaterne fra en kort-lægning af plejefamiliers vilkår i Danmark, som er foretaget i forbindelse med Barnets Reform.

Hensigten med rapporten er at dokumentere de faktiske forhold for plejefamilier i Danmark, hvordan kommunerne organiserer sig, og hvilke udfordringer kommuner og plejefamilier oplever. Undersøgelsen af plejefamiliers rammer og vilkår giver blandt andet indsigt i, hvor mange plejefamilier kommunerne har godkendt, ligesom undersøgelsen afdækker plejefamiliernes sammensætning. 


 
Hent publikationen