Særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap – kortlægning og litteraturstudie

Joan Hansen, Helle Strunge & Maria Røgeskov2010

Servicestyrelsen har kortlagt særforanstaltninger i landets kommuner for mennesker med problemskabende adfærd. Der er både tale om børn, unge og voksne med sociale problemer, sindslidelser og handicap.

Kortlægningen viser, at der er stor variation i kommunernes tilgang til håndteringen af denne gruppe af borgere. Det betyder, at hver særforanstaltning bliver en udfordring for den enkelte kommune og i nogle tilfælde har særforanstaltningen kun til formål at afskærme borgeren fra resten af samfundet. Kortlægningen peger på, at der kan være både faglige og økonomiske gevinster ved at samle særforanstaltninger i mindre bofællesskaber i stedet for enkeltilbud.


 
Hent publikationen