Prostitution på massageklinik - risici og fastholdende faktorer

Socialstyrelsen2010

Ønsket med denne rapport er at opsamle den eksisterende viden på prostitutionsfeltet.

Ambitionen er at afdække og nuancere massageklinikprostitution som et meget komplekst fænomen, ikke at producere ny forskning på området. For at eksemplificere og forklare nogle af de fænomener, vi er stødt på i litteraturen, har vi suppleret litteraturstudiet med interview med social- og sundhedsarbejdere samt kvinder i prostitution.
Rapporten kortlægger således, hvilke risici danske kvinder, der prostituerer sig på massageklinikker, udsættes for. Ligeledes bliver de forhold af såvel positiv som negativ karakter, der kan fastholde kvinder i prostitution, diskuteret.


 
Hent publikationen