Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Julie Kock Clausen og Birgit Dilling Jandorf (red.)2010

Denne pædagogiske vejledning er skrevet til undervisere, der underviser voksne ordblinde under Lov om forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne.

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Formålet med denne pædagogiske vejledning er at vejlede og inspirere til undervisning og specialpædagogisk støtte til voksne deltagere med ordblindhed. Målgruppen er både deltagere med dansk som modersmål og deltagere med dansk som andetsprog. Ligeledes giver vejledningen konkrete forslag til, hvordan en læsepædagogisk udredning og undervisning af voksne med ordblindhed kan tilrettelægges, og hvordan der kan ske en hensigtsmæssig samordning med anden uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig indsats.


 
Hent publikationen