Når mønstret brydes. Psykologers arbejde med prostituerede

Socialstyrelsen2010

Kompetencecenter Prostitution blev etableret i 2005 og er en del af Servicestyrelsen.
Psykologordningen indeholder gratis psykologbehandling og er et af flere forskellige tilbud, som kompetencecentret har til prostituerede og tidligere prostituerede.

Intentionen med denne antologi er at give et indtryk af ordningen og de udfordringer, der er i den. Antologien bidrager til erfaringsudvekslingen mellem psykologerne, så de kan inspirere andre psykologer, der via arbejdet møder prostituerede. Den kan informere eventuelle kommende brugere af ordningen, den kan læses af dem, der er nysgerrige på ordningen, og endelig kan den give medarbejdere på feltet større viden om ordningen.


 
Hent publikationen