Logopædisk stammebehandling af børn - anbefalinger vedrørende god praksis

Tine Egebjerg og Bi Gram2010

Her gives nogle bud på, hvad god praksis i arbejdet med børn, der stammer, er.

I ”Logopædisk stammebehandling af børn - anbefalinger vedrørende god praksis” gives nogle bud på, hvad god praksis i arbejdet med børn, der stammer, er. Anbefalingerne indeholder bl.a. et kapitel om terminologi og stammen, ICF og evidensbaseret praksis samt logopædens roller og kompetencer og ansvarsfordelingen i det logopædiske tilbud.


 
Hent publikationen