Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede

Netværket vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede2010

Denne publikation indeholder syv vejledende standarder til brug for indsatsen over for voksne udviklingshæmmede (eller personer, hvis tilstand må ligestilles hermed), som enten har en forvaringsdom eller er anbragt i varetægtssurrogat.

Standarderne er tænkt som et bidrag til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse af rammerne for indsatsen, som ydes af forskellige myndigheder og instanser.

Standarderne oplister ganske kort de gældende love og regler, nævner hvilke parter der er - eller kan være - involveret i de forskellige faser af opgaveløsningen, og beskriver hvem der har kompetence til og ansvar for at træffe beslutningerne.


 
Hent publikationen