Kommunikation med børn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog - Ny viden og nye muligheder

VIKOM2010

I løbet af de sidste 25 år er der sket en ændring i opfattelsen af børn med multiple funktionsnedsættelser, også kaldet børn med multihandicap. Fra at opfatte børnene som vegeterende og uunderviselige, ser vi i dag børnene som aktive deltagere i det sociale liv.

Det er især resultaterne fra nyere spædbarns- og hjerneforskning, der har medført denne holdningsændring godt understøttet af forskning i samspil med børn med multiple funktionsnedsættelser og sundhedsvæsenets forbedrede behandlingsmuligheder samt øget viden om, hvordan man kan udvide børnenes kommunikationsmuligheder med alternative og supplerende kommunikationsformer.


 
Hent publikationen