Fokus på forebyggelse og behandling: seksuelle overgreb mod mennesker med handicap: idékatalog

Socialstyrelsen2010

Mennesker med handicap udsættes mindst lige så ofte for seksuelle overgreb som mennesker uden handicap, men mange af disse overgreb anmeldes ikke.

Ved udmøntningen af satspuljen 2005 blev der afsat midler til projektet ”Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap”.

Dette idékatalog har til formål, primært at videregive erfaringerne fra metodeudviklingsinitiativerne - med henblik på at inspirere kommuner og bo- og dagtilbud til at have fokus på forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.


 
Hent publikationen