Evaluering af Læsemakker

Socialstyrelsen2010

Projekt Læsemakker er et projekt i 3 faser, der kørte fra 2007-2010.

Projekt Læsemakker blev gennemført under ledelse af Dansk Videnscenter for Ordblindhed og i
samarbejde med en længere række skoler, konsulenter og eksterne bidragydere.

Projektet var inspireret af amerikanske undersøgelser og praksisformer, som tager udgangspunkt i en struktureret instruktion af to børn, som støtter hinandens læring i et makkerpar.

Det er en mesterlærebaseret tilgang til læringsprocessen, og den kendes bredt under ”tutoring” begrebet i engelsksproget litteratur.

Projektet blev afsluttet i 2013.


 
Hent publikationen