Evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - delrapport 6

Oxford Research2010

Socialstyrelsen har fra 2007-2010 fået foretaget en evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet. Dette er delrapport 6.

Nærværende delrapport 6 i evalueringen af den nye mulighed for diplomuddannelse på børne- og ungeområdet har til formål at fremlægge evalueringsresultater vedrørende uddannelsens sjette modul. Det er særligt de studerendes vurdering af indholdet på modul
6 samt betydningen af den samlede uddannelse for de studerendes praksis, arbejdspladsen og slutbrugerne (udsatte børn og unge), der er omdrejningspunktet for rapporten. Derudover fokuserer rapporten på at afdække de studerendes samlede tilfredshed med modul 6 og uddannelsen som helhed.


 
Hent publikationen