Er der nogen i den her togvogn der kan stave til resurse?

Socialstyrelsen2010

En publikation om vejledning af unge med ordblindhed i overgangen
mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er et kritisk tidspunkt for unge med ordblindhed, og i mange tilfælde oplever den unge, at “toget er kørt” allerede i folkeskolen. Dette efterlader en gruppe unge med uudnyttede resurser tilbage på perronen. I bedste fald tager de det “næste tog”. Vi har spurgt en række erfarne fagfolk om, hvad der kendetegner kvalitet i vejledningen af unge med ordblindhed fra grundskole til ungdomsuddannelse (se forord). Herunder beskrives i særlig grad parametrene: specialfaglig viden, helhedsorienteret vejledning, relevante netværk og rettidighed.


 
Hent publikationen