Døvblindeområdets historiske udvikling - pædagogiske paradigmer og konsekvens for praksis

Inger Rødbroe2010

Faghæfte som ser nærmere på hvilke pædagogiske paradigmer der har været gældende på døvblindeområdet og hvilke konsekvenser disse har haft for praksis.

Dette faghæfte er et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvilken betydning kendskab til fortiden har. Hvis vi skal forstå, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvorfor vi stadig føler, at vi ikke ved nok, er vi nødt til at lytte til, hvad historien fortæller os. Og ved at forstå historien, kan vi måske også være med til aktivt at skabe fremtiden.

Den største ændring gennem tiden er nok synet på personen med medfødt døvblindhed, eller personer med funktionsnedsættelser overhovedet. Tidligere så vi døvblindheden og udfordringerne omkring kommunikationen som personens eget problem, mens vi idag ser døvblindes kommunikation som en variation af det normale. De professionelle og de pårørende har været nødt til at se verden fra den døvblindes perspektiv. Dette indebærer at begreber som gensidighed, dialogicitet, partnerkompetence m.v. har vundet indpas i vores pædagogiske verden. Hvorfor de har det, kan vi læse ud af historien.

Hæftet er skrevet af Inger Rødbroe, tidligere centerleder på Videnscenter for Døvblindfødte.


 
Hent publikationen