Business case for ABT-projekt om forflytning

Socialstyrelsen2010

Servicestyrelsen har i perioden fra januar 2009 til december 2010 gennemført ABT- projektet om afprøvning af nye hjælpemidler til forflytning af borgere på plejecentre og i hjemmeplejen i kommunerne.

Projektet er gennemført i samarbejde med Aarhus, Odense og Slagelse kommuner samt Hjælpemiddelinstituttet. Projektet har demonstreret potentialet ved at anvende stationære personløftere med rumdækkende skinnesystem (herefter benævnt loftsløftere) og elektrisk højdeindstillelige toilet-/badestole med elektrisk sædetilt (herefter benævnt højdeindstillelige toilet/badestole) i kombination med en intensiv uddannelsesindsats og hensigtsmæssig organisering af arbejdet. I denne rapport afrapporteres resultaterne fra projektet. Stationære loftslifte og mobile bad- og toiletstole sparer tid og kræfter. På landsplan kan der frigøres 859 stillinger.

ISBN: 978-87-92743-41-1


 
Hent publikationen