Au pair og menneskehandlet? - rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden

Socialstyrelsen2010

Undersøgelsen af om der forekommer menneskehandel i forbindelse med den danske au pair-ordning
er den første i en planlagt række af undersøgelser fra Center mod Menneskehandel om forekomsten af
menneskehandel til tvangsarbejde i forskellige brancher i Danmark.


 
Hent publikationen