Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund. En forskningsoversigt

Ida Hammen2010

Oversigten beskriver, hvordan anbragte etniske minoritetsbørn adskiller sig fra etniske majoritetsbørn, og hvilken betydning kultur og etnicitet har for børnene.

Formålet med oversigten er at give et overblik over den nyeste forskning om anbragte børn med etnisk minoritetsbaggrund og at opstille nogle råd og anbefalinger til socialarbejdere i dette praksisfelt. Oversigten fokuserer primært på resultater fra den nyeste skandinaviske forskning på området.


 
Hent publikationen