10 gode råd - udsatte børn og unges fritidsliv

Socialstyrelsen2010

Med idékataloget 10 gode råd vil Servicestyrelsen gerne inspirere til udvikling af ny praksis og metoder i arbejdet med udsatte børn og unges fritidsliv.

Kommunen kan – i samarbejde med det frivillige foreningsliv – være med til at sikre rammerne for, at udsatte børn og unge får et bedre og mere aktivt fritidsliv. Det kræver en særlig indsats i forhold til at rekruttere og fastholde de udsatte børn og unge i en fritidsaktivitet.

Rådene er uddraget af de erfaringer og den viden, satspuljeprojektet ‘Forsøg med fritidspas’ og forskningsprojektet ‘Udsatte børns fritidsliv’ har givet. Begge projekter blev gennemført i årene 2006-2009 med støtte fra Socialministeriet.


 
Hent publikationen