1+1=3. En artikelsamling om kombineret høre- og synsnedsættelse hos ældre

Videnscentret for Døvblindblevne2010

Artikelsamling om kombineret høre- og synsnedsættelse hos ældre rettet mod kommunale medarbejdere, som står for de forebyggende hjemmebesøg hos ældre, samt andre der arbejder med ældre.

Dette hæfte indeholder 10 artikler og en definition, som beskriver en række aspekter ved aldersrelateret kombineret høre- og synsnedsættelse. Artiklerne henvender sig først og fremmest til de kommunale medarbejdere, som står for de forebyggende hjemmebesøg hos ældre, men den kan også med fordel læses af andre, der arbejder med ældre, f.eks. medarbejdere på ældre- og dagcentre samt i hjemmeplejen.