Voldsramte kvinders arbejdsliv: En undersøgelse af sammenhængen mellem partnervold og marginalisering på arbejdsmarkedet

Socialstyrelsen2009

Herværende undersøgelse er et led i Regeringens ”Handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008”.

Undersøgelsen har til formål at se på, hvilke konsekvenser partnervold har for voldsramte kvinders arbejdsliv.
Publikationen er udgivet for Minister for Ligestilling af Servicestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen.


 
Hent publikationen