Unge ordblinde skriver løs med it

Dansk Videnscenter for Ordblindhed2009

Rapporten beskriver en undersøgelse af, hvordan adgangen til it-støtte (ordforslagsprogrammet CD-ORD 6) påvirkede stavning og skrivning hos 372 unge på ordblindeefterskole, både før og efter et 12-ugers undervisningsforløb.

En eksperimentgruppe fik en særligt tilrettelagt undervisning, der sigtede på at hjælpe dem til en bedre udnyttelse af ordforslagsprogrammets muligheder, mens en kontrolgruppe fik skolernes sædvanlige danskundervisning.

Undersøgelsen viste, at ordforslagsprogrammet havde en markant positiv effekt på deltagernes stavning allerede inden undervisningsforløbets start, og denne positive effekt sås både hos de svageste og de bedste stavere. Derimod blev der kun fundet små effekter, når det gjaldt skriftlig fremstilling.


 
Hent publikationen