Ungdomsaktionen: En effektevaluering

Susanne Clausen2009

En effektevaluering af ungdomsaktionen foretaget af Justitsministeriets Forskningskontor i 2009

Rapporten omhandler en undersøgelse af den eventuelle kriminalpræventive effekt af at blive un-derkastet en ungdomssanktion i stedet for det, der var alternativet inden sanktionens indførelse, nemlig at blive idømt en ubetinget fængselsstraf.


 
Hent publikationen