Til udviklingskonsulenter, rådgivere og familieplejekonsulenter. Sådan rådgiver og vejleder du plejefamilier, der har børn med anden etnisk baggrund end dansk i pleje

Socialstyrelsen2009

Pjecen indeholder information om samarbejde og dialog med plejefamilier, der modtager etniske minoritetsbørn, og som møder udfordringer i den forbindelse.

Pjecen er til sagsbehandlere eller familieplejekonsulenter med kontakt til plejefamilierne, både når matchet mellem barn og familie har fundet sted, når barnet er flyttet ind, og når der løbende skal følges op og føres tilsyn. Pjecen er en del af et samlet materiale, der skal understøtte projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund.


 
Hent publikationen