Socialpædagogisk Praksis i Demensforsorg forebygger magtanvendelse

Jan Jaap Rothuizen2009

Demensområdet er i lighed med andre omsorgsområder, der traditionelt har været præget af en medicinsk-sundhedsfaglig vinkel på opgavevaretagelsen, i stigende grad kommet under pres med krav om integration, normalisering og individualisering af indsatsen.

Socialpædagogikkens indgang til indsatsen på demensområdet er magtanvendelsesproblematikken. To overordnede hensyn eller værdier er bærende på området: Den ene er værdien ”omsorg”, den anden er ”selvbestemmelsesretten”. De to værdier mødes i det, der her kaldes magtanvendelsesproblematikken.


 
Hent publikationen