Samspillet mellem myndighed og praksisfelt - Notat fra fem dialogmøder om magtanvendelse i efteråret 2009

Socialstyrelsen2009

Dette notat fra fem dialogmøder om magtanvendelse i efteråret 2009 sætter fokus på samspillet mellem myndighederne og praksisfeltet med henblik på at kvalificere indsatsen - både sagsbehandling og den socialpædagogiske indsats - og dermed minimere brug af magt.

Tidligere dialog og temamøder har vist, at praksis indenfor områderne handicap, ældre og socialpsykiatri står med de samme udfordringer og problemstillinger i forhold til magtanvendelse overfor voksne. Erfaringerne viser ligeledes at et bedre samspil med udveksling af viden mellem myndighed og praksisfelt kan forbedre den samlede indsats. 

 


 
Hent publikationen