Reduktion af magtanvendelse. Socialpædagogikken som mulighed i demensomsorg

Anne Zimmer2009

Projektet SPIDO (Socialpædagogisk Praksis i Demensomsorg) blev iværksat af Socialstyrelsen i 2006 og er en videreførelse af tidligere projekter vedrørende socialpædagogisk praksis i demensomsorg.

Arbejdet med socialpædagogisk praksis i demensomsorg er vigtigt, når man skal undgå at brug magt overfor demente borgere. Denne udgivelse kan give støtte og inspiration, når man arbejder med socialpædagogisk praksis i demensomsorgen og øget fokus på magtanvendelsesreglerne og refleksion i forbindelse med omsorg og pleje af borgere med demenssygdomme. Den viden, som er beskrevet her, bygger på en solid og veldokumenteret udvikling, som Socialstyrelsen har igangsat, støttet og evalueret. I udgivelsen er der fokus på, hvordan man kan arbejde med at bruge socialpædagogiske tilgange i sit arbejde med demente borgere, og om hvordan man sikrer en god forankring af tilgangen, også efter et eventuelt uddannelses- eller udviklingsforløb afsluttes. Socialstyrelsen håber, at en socialpædagogisk tilgang vil styrke medarbejdernes daglige praksis og dermed give borgere med demens den bedst mulige pleje, hvor brug af magt så vidt mulig undgås. 


 
Hent publikationen