Projektbeskrivelse for dokumentationssystem til måling af effekt af anbringelsesforløb for kriminelle unge

Socialstyrelsen2009

Ministergodkendt projektbeskrivelse for dokumentationssystem til måling af
effekt af anbringelsesforløb for kriminelle unge

Der igangsættes et projekt med henblik på udviklingen af et dokumentationssystem til måling af effekten af anbringelse af unge med kriminel adfærd. 

Projektet har tre hovedelementer. En forundersøgelse, hvor forskellige redskaber til screening af unges problemtyngde samt til måling af resultater og effekt af anbringelsesforløb identificeres, og som munder ud i, at der peges på redskaber, der bør afprøves i dansk kontekst. En afprøvning af udvalgte redskaber på en række anbringelsessteder og anbringende myndigheder. Og endelig evaluering og opstilling af scenarier for det videre udviklingsarbejde.


 
Hent publikationen