Projekt God løsladelse. Erfaringer, metode og anbefalinge

Socialstyrelsen2009

Projekt God Løsladelse er et metodeudviklingsprojekt, og resultatmålet var at skabe et fundament af erfaring og viden om samarbejdet mellem kriminalforsorg og kommuner.

Den viden og erfaring skal, som formuleret i projektbeskrivelsen, kunne fungere som afsæt for at etablere samarbejdsaftaler, der kan bidrage til at gøre den svære overgang fra fængsel til frihed, så lempelig som mulig for borgeren.


 
Hent publikationen