Når dit barn ikke taler - hvordan snakker I så med hinanden?

Anna Voss, Dorte Haubro Uhrbrand, Jette Bach, Emmy Kjelmann2009

Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK.

I denne pjece vil vi gerne fortælle:

  • at kommunikation er helt afgørende for alle menneskers udvikling. 
  • at du og dit barn allerede kommunikerer med hinanden.
  • at alle børn har noget, de gerne vil fortælle – når omgivelserne bliver dygtige til at se det.
  • at der findes andre måder at kommunikere på end tale.
  • at det er vigtigt, at barnet har gode kommunikationsmuligheder og dygtige kommunikationspartnere omkring sig hele dagen.
  • at der findes fagpersoner med særlig viden om kommunikation med børn uden talesprog.
  • at der findes forskellige kommunikationshjælpemidler, som kan være med til at udvide og tydeliggøre dit barns kommunikation med sine omgivelser.
  • hvor du kan hente mere viden og hjælp. 
Obs.: VIKOM og Hjælpemiddelinstituttet fusionerede ind i Socialstyrelsen i 2012. Vi henviser derfor til kontaktpersonen på fagområdet på Multiple funktionsnedsættelser uden talesprog for mere viden.

 
Hent publikationen