Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Den sociale Højskole - København2009

Projektet er et udviklingsprojekt, der sigter på udvikling og kvalificering af underviserne gennem praksisforløb i et antal kommuner. Projektet skal skabe grundlag for et forskningsprojekt om, hvorledes sagsbehandlere håndterer relationen til leverandører i deres myndighedsudøvelse.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge forholdet mellem myndighed og leverandør. Det belyses med udgangspunkt i sagsbehandleres arbejde og fokuserer på den nye model for kommuners organisering af arbejdet: Bestiller, Udfører og Modtager - (BUM) modellen. Synsvinklen er således bestillerens.

Undersøgelsen består af et etnografi sk studie i tre kommuner, hvor tre af forfatterne opholdt sig i godt 14 dage fordelt over en måneds tid i foråret 20081 . Der blev udover observationer foretaget en række interview med sagsbehandlere og ledere, som efterfølgende først er bearbejdet i analyser af hver kommune og siden i tværgående analyser, der i det følgende er komprimeret til en samlet artikel.


 
Hent publikationen