Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens - et randomiseret interventionsstudie

Claire Gudex, Charlotte Horsted, Anders Møller Jensen & Marianne Kjer2009

Resultaterne at dette randomiserede interventionsstudie har vist, at anvendelse af reminiscens har en potentielt positiv virkning pa både beboere og plejepersonalet pa plejeenheder.

Indholdet bygger på systematisk evaluering af effekten af reminiscens baseret på effektdata om beboere, personale og pårørende.

Socialstyrelsen (tidligere Styrelsen for Social Service under Socialministeriet) bevilgede i 2003 økonomisk støtte til Reminiscenscenteret i Ringkjøbing Amt ved Remisen Brande (ved Birgit Vinge og Anders Møller Jensen) i forbindelse med afprøvning af reminiscens pa plejehjem i det davarende Ringkjøbing Amt.

Afprøvningen blev gennemført i samarbejde med Nørrebro Erindringscenter - Dansk Center for Reminiscens (ved Ove Dahl og Marianne Kjer). CAST – Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering ved Syddansk Universitet blev af Socialstyrelsen inviteret til at drøfte, hvorledes effekten af reminiscens kunne dokumenteres. I løbet af disse drøftelser blev det klart, at der var interesse for at gennemføre en systematisk evaluering med detaljeret indsamling af effektdata i forhold til beboerne, personale og pårørende.


 
Hent publikationen