Husker du?

Claire Gudex, Charlotte Horsted, Anders Møller Jensen & Marianne Kjer2009

Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre – En undersøgelse af reminiscensmetoden

Denne pjece beskriver gennemførelsen og resultaterne af en forskningsindsats, der belyser reminiscensmetodens effekter i forhold til beboere på plejecentre, deres pårørende og plejepersonalet. Reminiscensmetoden har i de senere år været meget omtalt og anvendt, men dette er den første systematiske undersøgelse af metodens effekter.

Undersøgelsen er gennemført som et randomiseret interventionsstudie med fokus på effekten af reminiscensmetoden i forhold til beboernes ændringer i kognitive evner, funktionsniveau og livskvalitet. Samtidigt belyses plejepersonalets arbejdsglæde samt de pårørendes samvær med beboerne og deres relation til personalet.

Undersøgelsen viser, at anvendelse af reminiscensmetoden har en beskeden, men potentiel positiv virkning på både beboerne og plejepersonalet. Effekterne er ikke entydige, men reminiscensarbejdet kan være et forfriskende element i hverdagen for demente og også for personalet.


 
Hent publikationen