Forebyggelse af magtanvendelse i demensomsorg (Beslutningstagere)

Anne Zimmer2009

Viden om arbejdet med socialpædagogisk praksis i demensomsorg er vigtig, når man skal undgå brug af magt overfor borgere med demens. Så kort kan det siges, og det kan siges med eftertryk, da Socialstyrelsen i en årrække har samarbejdet med fagfolk om at opbygge og udvikle viden om netop denne måde at arbejde med at give demente borgere den rette pleje og omsorg.

En række projekter afprøvede mulighederne i socialpædagogisk praksis på demensområdet. Herefter udvikledes et uddannelsesforløb, der blev afprøvet i 7 kommuner, hvor man under ­ viste personalet ud fra en socialpædagogisk tilgang. Projektet var en succes og der blev afsat midler til at uddanne flere fagpersoner i ældreplejen i at arbejde med socialpædagogiske vir ­ kemidler, med fokus på at undgå brug af magt. Her blev 2000 medarbejdere i over 35 kom ­ muner undervist i at arbejde med socialpædagogisk praksis. Der er dermed solid og fagligt velfunderet viden bag de anbefalinger, som denne udgivelse bygger på.

Denne viden drejer sig dels om, hvordan undervisning til frontpersonale kan tilrettelægges, og dels om, hvordan man sikrer en god forankring af tilgangen til demensomsorg også efter uddannelsesforløbet.


 
Hent publikationen