SPiDO: Udvikling af socialpædagogik i demensomsorg (Undervisere)

Anne Zimmer (red.)2009

Arbejdet med socialpædagogisk praksis i demensomsorg er vigtigt, når man skal undgå brug af magt overfor demente borgere. Så kort kan det siges, og det kan siges med eftertryk, da Socialstyrelsen i en årrække har samarbejdet med fagfolk om at opbygge og udvikle viden om netop denne måde at arbejde med at give demente borgere den bedste omsorg, og samtidig minimere brug af magt.

Denne udgivelse kan give støtte og inspiration, når man arbejder med socialpædagogisk praksis i demensomsorgen og øget fokus på magtanvendelsesreglerne og refleksion i forbindelse med omsorg og pleje af borgere med demenssygdomme.

Den viden, som er beskrevet her, bygger på en solid og veldokumenteret udvikling, som Socialstyrelsen har igangsat, støttet og evalueret.


 
Hent publikationen