At skabe netværk - Evaluering af 22 socialpsykiatriske projekter i 15M-puljen

SFI2009

I de senere år er der kommet mere opmærksomhed på den betydning, som netværk har for mennesker med sindslidelser. Dette er baggrunden for, at 15M-puljen har støttet projekter, der har som formål at skabe netværk for mennesker med sindslidelser.

Rapporten viderebringer erfaringerne fra 22 socialpsykiatriske projekter som forløb i perioden 2006-2008 under 15M-puljen, og den indeholder også en evaluering af projekterne. De fleste af projekterne handler om opbygning af netværk for især unge mennesker med sindslidelser, herunder unge fra etniske minoriteter, som ikke har nogen videre kontakt med behandlingssystemet.

Rapporten giver konkrete anvisninger på, hvordan det kan lade sig gøre at fastholde og skabe nye netværk for mennesker med sindslidelser.


 
Hent publikationen